Tölpel

Basstölpel

Morus bassanusKormorane

Kormoran

Phalacrocorax carbo


Krähenscharbe

Phalacrocorax aristotelis


Zwergscharbe

phalacrocorax pygmeus